Journal of Neurorestoratology

ISSN 2324-2426

Just Accepted

Current Issue

Volume 6
26 June 2018

Shiqing Feng, Juan Xiao, Fabin Han, Lin Chen, Wenyong Gao, Gengsheng Mao, Hongyun Huang

2018, 6: 32-36.   doi:10.2147/JN.S147917
Abstract ( 2 HTML ( 0   PDF(341KB) ( 0 )   Save

Hyung Ho Yoon, Joongkee Min, Sang Ryong Jeon

2018, 6: 5-9.   doi:10.26599/JNR.2018.9040007
Abstract ( 2 HTML ( 3   PDF(31911KB) ( 2 )   Save

Zhongju Shi, Zhijian Wei, Shiqing Feng, Gustavo Moviglia, Lin Chen, Ping Wu

2018, 6: 1-4.   doi:10.26599/JNR.2018.9040006
Abstract ( 3 HTML ( 2   PDF(304KB) ( 0 )   Save

Hongyun Huang, Stephen Skaper, Gengsheng Mao, Hooshang Saberi, Shiqing Feng, Sang Ryong Jeon, Lin Chen, Milan Dimitrijevic

2018, 6: 67-70.   doi:10.26599/JNR.2018.9040001
Abstract ( 15 HTML ( 1   PDF(245KB) ( 2 )   Save

Hongyun Huang, Hari Shanker Sharma

2018, 6: 64-66.   doi:10.26599/JNR.2018.9040003
Abstract ( 43 HTML ( 40   PDF(298KB) ( 9 )   Save

H Elshahidi Mohamed,Kang Yi,Ding Han,Zhou Hengxing,Wei Zhijian,Liu Lu,Pan Dayu,Feng Shiqing

2018, 6: 61-63.   doi:10.2147/JN.S165752
Abstract ( 11 HTML ( 2   PDF(119KB) ( 3 )   Save

Zuhal Altunkaynak Berrin,Delibaş Burcu,Altun Gamze,Gülsüm Deniz Ömür

2018, 6: 49-60.   doi:10.2147/JN.S140614
Abstract ( 8 HTML ( 1   PDF(2108KB) ( 1 )   Save

Chernykh Elena,Shevela Ekaterina,Kafanova Marina,Sakhno Lyudmila,Polovnikov Evgeny,Ostanin Alexandr

2018, 6: 41-47.   doi:10.2147/JN.S158843
Abstract ( 19 HTML ( 1   PDF(212KB) ( 5 )   Save

Li Ying,Tabakow Pawel,Li Daqing,Huang Hongyun

2018, 6: 29-39.   doi:10.2147/JN.S159088
Abstract ( 21 HTML ( 1   PDF(12703KB) ( 3 )   Save

L McGrath Erica,Gao Junling,Wu Ping

2018, 6: 19-27.   doi:10.2147/JN.S148794
Abstract ( 18 HTML ( 1   PDF(4377KB) ( 9 )   Save

Ao Qiang,Xiao Juan,Yu Yanqiu,Mao Gengsheng,Zou Qingyan,Gao Wenyong,Huang Hongyun

2018, 6: 11-15.   doi:10.2147/JN.S148686
Abstract ( 19 HTML ( 6   PDF(125KB) ( 17 )   Save

Kang Yi,Ding Han,Zhou Hengxing,Wei Zhijian,Liu Lu,Pan Dayu,Feng Shiqing

2018, 6: 1-9.   doi:10.2147/JN.S143236
Abstract ( 36 HTML ( 14   PDF(295KB) ( 15 )   Save