Journal of Neurorestoratology

ISSN 2324-2426

This site for Journal of Neurorestoratology has been stopped updating since March 2022. Please visit our new site at SciOpen and Elsevier.
New manuscripts should be submitted to Editorial Manager. The previous ScholarOne system will stop services from Oct 2022.

Early Access

Current Issue

Volume 9
28 December 2021

Hongyun Huang

2021, 9(4): 211-218.   doi:10.26599/JNR.2021.9040026
Abstract ( 41 HTML ( 1   PDF(601KB) ( 193 )

Pedro L. Linares,Silvia G. Ratti,Edgardo O. Alvarez

2021, 9(4): 219-228.   doi:10.26599/JNR.2021.9040013
Abstract ( 48 HTML ( 4   PDF(886KB) ( 206 )

Simiao Zhang,Sandian Zhang,Hongzhen Wang,Xuege Huang,Jinzhi Wang,Jingna Li,Dan Cheng,Hongwei Wang,Daru Lu,Yunliang Wang

2021, 9(4): 229-244.   doi:10.26599/JNR.2021.9040017
Abstract ( 53 HTML ( 3   PDF(2507KB) ( 190 )

He Gao,Lifang Xu,Bo Zhou,Lin Li,Hui Sun,Xiaoling Guo,Liqun Ren

2021, 9(4): 245-254.   doi:10.26599/JNR.2021.9040020
Abstract ( 52 HTML ( 2   PDF(838KB) ( 193 )

Dong Wang,Jun-Jun Shi,Le Zhang,Ying-Wei Jia,Hu-Yun Qiao,Hong Liu,Bao-Na Wang,Jian-Cheng Zang,Si-He Qin,Yong-Hong Zhang

2021, 9(4): 255-268.   doi:10.26599/JNR.2021.9040021
Abstract ( 41 HTML ( 2   PDF(1453KB) ( 177 )

Xiaoling Guo,Yunliang Wang,Yan Li,Yanqiu Liu,Ying Liu,Di Chen,Juan Xiao,Wenyong Gao,Bo Zhou,Yajun Liu,Ran Liu,Weidong Chen,Fei Liu,Deqiang Guo,Gensheng Mao,Hongyun Huang

2021, 9(4): 269-284.   doi:10.26599/JNR.2021.9040023
Abstract ( 60 HTML ( 5   PDF(1367KB) ( 187 )
Featured Articles
Most Read Articles