Journal of Neurorestoratology

ISSN 2324-2426

Just Accepted

Current Issue

Volume 7
05 June 2019

Zhenrong Zhang, Fangyong Wang, Mingjie Song

2019, 7: 55-62.   doi:10.26599/JNR.2019.9040011
Abstract ( 43 HTML ( 11   PDF(684KB) ( 31 )   Save

Honghao Man, Yuhua Bi, Yongpeng Yu, Shengwu Wang, Zhenming Zhao, Xiaohong Qiao, Weiping Ju

2019, 7: 63-69.   doi:10.26599/JNR.2019.9040007
Abstract ( 29 HTML ( 3   PDF(668KB) ( 23 )   Save

Huijing Chen, Qijia Tan, Caijun Xie, Cong Li, Yun Chen, Yuer Deng, Yanling Gan, Wengang Zhan, Zhiqiang Zhang, Aruna Sharma, Hari Sharma

2019, 7: 70-81.   doi:10.26599/JNR.2019.9040008
Abstract ( 9 HTML ( 0   PDF(2324KB) ( 8 )   Save

Xiaoling Guo, Xin Wang, Yan Li, Bo Zhou, Weidong Chen, Lihua Ren

2019, 7: 82-88.   doi:10.26599/JNR.2019.9040009
Abstract ( 7 HTML ( 0   PDF(1194KB) ( 14 )   Save

Ekaterina Shevela, Marina Davydova, Natalia Starostina, Alexandra Yankovskaya, Alexandr Ostanin, Elena Chernykh

2019, 7: 89-100.   doi:10.26599/JNR.2019.9040010
Abstract ( 5 HTML ( 0   PDF(797KB) ( 6 )   Save

Shina Gu, Xiaodan Li, Lin Zhao, Huicong Ren, Chendi Pei, Wenqiang Li, Junlin Mu, Jinggui Song, Zhaohui Zhang

2019, 7: 101-108.   doi:10.26599/JNR.2019.9040012
Abstract ( 26 HTML ( 1   PDF(1163KB) ( 19 )   Save